№ 10 (2011)

Процеси механічної обробки в машинобудуванні

Зміст

Статті

ИНСТРУМЕНТЫ С ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В ТЕХНОЛОГИЯХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ PDF
Николай Васильевич Новиков, Сергей Анатольевич Клименко
ЗАДАЧІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СХВАТІВ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ З ОБ’ЄКТАМИ МАНІПУЛЮВАННЯ В МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ КОМІРКАХ PDF
Петро Петрович Мельничук, Валерій Анатолійович Кирилович, Роман Сергійович Моргунов
ВИМІРЮВАННЯ АЕРОЗОЛЬНИХ ЧАСТОК У ПОВІТРІ В УМОВАХ СКЛАДАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ ПРЕЦИЗІЙНОГО ПРИЛАДОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Віктор Степанович Антонюк, Юрій Григорович Мережаний
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ХОЛОДНОЇ РАДІАЛЬНОЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СКРІПЛЮВАЛЬНИХ КІЛЕЦЬ АПАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ ЗІ СТАЛЕЙ 35ХГСА ТА ХВГ РІЗНОЇ ТВЕРДОСТІ НА ЗМІНУ ЇХНІХ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ PDF
Павло Анатолійович Балабанов, Олександр Іванович Боримський, Віталій Григорович Дєлєві, Віктор Миколайович Крикун, Тетяна Юріївна Чіпенко
ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ОБРОБКИ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Катерина Сергіївна Барандич, Оксана Вячеславівна Волошко, Сергій Петрович Вислоух
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ РУХОМОЇ ПЛАТФОРМИ ПІД КУТОМ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РУХІВ PDF
Дмитро Володимирович Вахніченко, Іван Іванович Павленко
РОЗШИРЕННЯ ОБЛАСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТОКАРНИХ РІЗЦІВ, ОСНАЩЕНИХ НАДТВЕРДИМИ МАТЕРІАЛАМИ PDF
Георгій Миколайович Виговський, Олексій Андрійович Громовий, Володимир Володимирович Сєров
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ИНСТРУМЕНТОВ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ НАНОСТРУКТУРНЫХ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ PDF
Петр Александрович Витязь, Владимир Тадеушевич Сенють, Игорь Владимирович Валькович, Михаил Львович Хейфец
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КІНЕМАТИКИ ПРОЦЕСУ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ КОМПЛЕКСІВ ПОВЕРХОНЬ PDF
Володимир Миколайович Гейчук
РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСІВ ШТАМПУВАННЯ ОБКОЧУВАННЯМ У СУЧАСНОМУ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОМУ ВИРОБНИЦТВІ PDF
Сергій Петрович Гожій, Роман Миколайович Ландар, Андрій Ігорович Носенко
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СЕРЕДНЬОЗЕРНИСТОГО ТВЕРДОГО СПЛАВУ ВК15 ЗА ТЕМПЕРАТУРИ ІСНУВАННЯ РІДКОЇ ФАЗИ PDF
Ірина Миколаївна Діордіца, Василь Миколайович Юрчук, Микола Олександрович Юрчук
РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗАГОТІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Оксана Дмитрівна Динник, Олександр Володимирович Івченко
МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ІНСТРУМЕНТА ПРИ ТАНГЕНЦІАЛЬНОМУ ТОЧІННІ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Костянтин Олександрович Дядюра, Вільям Олександрович Залога, Олександр Володимирович Прокопенко
АНАЛІЗ МЕТОДИК ОТРИМАННЯ КОРЕНІВ СТРУЖКИ ПРИ ОБРОБЦІ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Ольга Олександрівна Залога, Дмитро Володимирович Криворучко, Олена Миколаївна Часник
ВИЗНАЧЕННЯ ПРИПУСКУ НА ОБРОБКУ ВИРОБІВ З ГАЗОТЕРМІЧНИМ ПОКРИТТЯМ ПГ-12Н-01 ТОВЩИНОЮ 0,6–2,4 мм ЗА КРИТЕРІЄМ ШОРСТКОСТІ PDF
Максим Павлович Кравченко, Володимир Матвійович Ночвай, Леонід Григорович Полонський, Анатолій Йосипович Щехорський, Юрій Едуардович Рижов
АЛМАЗНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ В РЕЖИМЕ САМОСМАЗЫВАНИЯ PDF
Анатолий Михайлович Кузей, Алла Владимировна Францкевич
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕПЛОВОГО ФАКТОРА НА ВЛАСТИВОСТІ СИНТЕТИЧНИХ АЛМАЗІВ, СИНТЕЗОВАНИХ У СИСТЕМАХ Fe–Si ТА Ni–Mn PDF
Валерій Іванович Лавріненко, Галина Дмитрівна Ільницька, Володимир Віталійович Смоквина, Дмитро Вячеславович Сухарєв
ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ФОРМИ, РОЗМІРІВ ЧАСТИНОК, ТИПУ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ПОРОШКУ ПРИ МАО НА ВЗАЄМОДІЮ ОБРОБЛЕНОГО ІНСТРУМЕНТУ З ДЕТАЛЛЮ PDF
Віктор Станіславович Майборода, Наталія Валентинівна Мініцька
ПЛУНЖЕРНИЙ ВІБРАЦІЙНИЙ ГІДРОЦИЛІНДР PDF
Олександр Дмиттрович Манжілевський, Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький
ПРОЦЕССЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН PDF
Владимир Васильевич Надуваев, Евгений Николаевич Фролов, Александр Николаевич Прокофьев
ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА МЕХАНІЧНОГО КОНТАКТІВ ПРИ ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПЕРЕРОБЦІ ПОРОШКУ ТИТАНУ PDF
Володимир Андрійович Назаренко
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СПОСОБІВ І ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ СТРУЖКИ PDF
Роман Романович Обертюх, Андрій Валентинович Слабкий, Вадим Петрович Міськов
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНЬ НА ПОВЕРХНЯХ ДЕТАЛЕЙ В ЗОНІ КОНТАКТУ ПРИ СКЛАДАННІ З’ЄДНАНЬ З НАТЯГОМ PDF
Ігор Валентинович Петко, Володимир Миколайович Павленко
ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗДЕФЕКТНОГО РЕЖИМУ ШЛІФУВАННЯ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ PDF
Юрій Володимирович Петраков, Василь Віталійович Писаренко
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ТОЧНОСТИ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ МЕТОДОМ ГЕНЕРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ УСЛОВИЙ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РАЗМЕРНЫХ СВЯЗЕЙ С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ PDF
Евгений Александрович Польский
ПРОГНОЗУВАННЯ СИЛ РІЗАННЯ ПРИ ТОЧІННІ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ-22 PDF
Сергій Михайлович Резніченко
КРИТЕРИИ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ОПОР СКОЛЬЖЕНИЯ, РАБОТАЮЩИХ БЕЗ СМАЗКИ PDF
Сергей Владимирович Сорокин
СПЕЦИФИКА МИКРОРЕЗАНИЯ ГРАНИТА PDF
Любодраг Танович, Павао Боянич, Михаил Попович, Горан Младенович
ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ МОДЕЛІ КАМЕНЕОБРОБНОГО ПОРТАЛЬНОГО ФРЕЗЕРНОГО ВЕРСТАТА З КРИВОЛІНІЙНИМ ФОРМОУТВОРЮЮЧИМ РУХОМ РОБОЧОГО СТОЛУ З КАМ’ЯНОЮ ЗАГОТОВКОЮ ПО КОПІР-КОЛІЇ PDF
Петро Арисович Чемоданов, Антон Вікторович Лисенко, Володимир Ігорович Сідорко
ПІДВИЩЕННЯ ВІБРОСТІЙКОСТІ ПРОЦЕСУ РОЗТОЧУВАННЯ ПРИ ОБРОБЦІ КОНСОЛЬНИМ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМ ОСНАЩЕННЯМ PDF
Олександр Віталійович Шевченко, Антон Володимирович Яшник
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРАЦІЙ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ ПРОСТОРОВО-СКЛАДНИХ ПОВЕРХОНЬ КІНЦЕВИМИ СФЕРИЧНИМИ ФРЕЗАМИ НА ФРЕЗЕРНИХ ВЕРСТАТАХ З ЧПУ PDF
Володимир Євгенович Юмашев
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І РОЗРАХУНОК ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ ПРИ ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНОМУ ЗМІЦНЮВАЛЬНОМУ ТОЧІННІ PDF
Сергій Вадимович Ковалевський, Володимир Іванович Тулупов
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ОПИСУ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ ДЛЯ ЗАДАЧ СИНТЕЗУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СКЛАДАННЯ
Віталій Анатолійович Пасічник, Ярослав Володимирович Свіщенко