ПЛУНЖЕРНИЙ ВІБРАЦІЙНИЙ ГІДРОЦИЛІНДР

Олександр Дмиттрович Манжілевський, Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький

Анотація


У даній роботі розглянуто структурно-розрахункову схему плунжерного вібраційного гідроциліндра, а також подано його динамічну та математичну моделі робочого ходу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бабичев А.П. Основы вибрационной технологии / А.П. Бабичев, И.А. Бабичев. – Ростов-на-Дону : Издательский центр ДГТУ, 1998. – 624 с. ISBN 5-7890-0043-6.

Обертюх Р.Р. Разработка методики проектного расчета и создание новой конструкции вибропресса для прессования металлопорошковых заготовок в капсулах при возвратно-винтовом движении вибростола : дис. ... канд. техн. Наук : 05.03.05 / Обертюх Роман Романович. – М, 1987. – 313 с.

Искович-Лотоцкий Р.Д. Гидровибрационные машины обработки давлением (состояние и перспективы развития) / Искович-Лотоцкий Р.Д., Обертюх Р.Р., Гуменчук А.А. // Вестн. Машиностроения. – 1993. – № 12. – С. 8–12.

Іскович-Лотоцький Р.Д. До питання синтезу схем гідроімпульсних вібромашин з декількома робочими ланками / Р.Д. Іскович-Лотоцький, Р.Р. Обертюх // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1994. – № 1 (2). – С. 82–88.

Искович-Лотоцкий Р.Д. Гидравлические вибровозбу¬дители на базе стандартной контрольно-распредели¬тельной аппаратуры / Р.Д. Искович-Лотоцкий, Р.Р. Обертюх, Б.Н. Пентюк // Вестник машиностро¬ения. – 1984. – № 8. – С. 17–20.

Бочаров Ю.А. Основы общей теории гидравлических кузнечно-штамповочных машин / Бочаров Ю.А. // Машины и технология обработки металлов давлением. –М., 1980. – (Тр. МВТУ: № 335). – С. 32–39.