РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСІВ ШТАМПУВАННЯ ОБКОЧУВАННЯМ У СУЧАСНОМУ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Сергій Петрович Гожій, Роман Миколайович Ландар, Андрій Ігорович Носенко

Анотація


Не зважаючи на те, що технології штампування обкочуванням існують відносно довго та мають численні переваги, порівняно з традиційними способами, а також високі економічні і технологічні показники, зазначений метод не набув широкого застосування. Дана стаття обґрунтовує доцільність досліджень та розвитку технологій штампування з  обкочуванням. За результатами технологічного аналізу розроблена класифікація типових деталей. Отримано залежності для розрахунку основних технологічних параметрів. Визначено напрями подальших досліджень.


Повний текст:

PDF

Посилання


Механизированный участок изготовления кольцевых заготовок методом горячей раскатки / В.П. Дементьев и др. // Кузнечно-штамповочное производство. – 1991. – № 1. – С. 14–15.

Гринфельд Л.А. Автоматическая линия для производства заготовок крупных колес и бандажных колес / Л.А. Гринфельд, В.А. Агеенко // Кузнечно-штампо¬вочное производство. – 1998. – № 12. – С. 20–22.

Кривда Л.Т. Теорія і практика штампування обкочуванням : монографія / Л.Т. Кривда. – К., 1998. – 179 с.

Гожій С.П. Засади і проблеми використання ресурсозберігаючих технологій обробки металів тиском / С.П. Гожій // Технологические системы. – 2006. – № 2 (34). – С. 64–68.

Лазуткин Г.С. Совершенствование технологии изготовления колец подшипников / Г.С. Лазуткин, Л.А. Гринфельд // Кузнечно-штамповочное производ¬ство. – 1996. – № 8. – С. 16–17.

Гожій С.П. Штампування обкочуванням як засіб ресурсозбереження / С.П. Гожій, Л.Т. Кривда // Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2006. – № 2 (46). – С. 55–60.

Кривда Л.Т. Вплив обкочування на середнє питоме зусилля при осаджуванні / Л.Т. Кривда, С.П. Гожій, А.Г. Абиєв // Вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» ; Серия Машиностроение. – 2003. – № 44. – С. 41–43.

Гожій С.П. Модель деформацій при осаджуванні обкочуванням високого циліндричного зразка / С.П. Гожій // Машинознавство. – 2009. – № 7 (145). – С. 34–37.

Кривда Л.Т., Гожій С.П. Пат. 15241 Україна. Спосіб виготовлення кільцевих деталей; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – № u20512818 ; заявл. 29.12.2005 ; Опубл. 15.06.2006, Бюл. № 6. – 7 с.

Кривда Л.Т. Пат. 30822 Україна. Спосіб відокремлення заготовок обкатуванням ; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – № u2007133371 ; заявл. 30.11.2007 ; Опубл. 11.03.2008, Бюл. № 5. – 7 с.