МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І РОЗРАХУНОК ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ ПРИ ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНОМУ ЗМІЦНЮВАЛЬНОМУ ТОЧІННІ

Сергій Вадимович Ковалевський, Володимир Іванович Тулупов

Анотація


Запропоновано методику визначення температурних полів, що виникають у процесі електроімпульсного зміцнювального точіння (ЕІЗТ), в поверхневому шарі деталі яка обробляється, на основі методу джерел. Розроблена методика дозволяє провести аналіз термонапруженого стану локального фрагменту заготовки у процесі обробки, що в свою чергу дає можливість (призначаючи відповідні режими обробки) керувати якістю поверхневого шару деталі, яка обробляється. Необхідність такої методики диктується проблемою експериментального визначення температури в зоні різання зважаючи на швидкоплинність процесу

Повний текст:

PDF

Посилання


Патент № 28828, МПК В23Н 5/00. Спосіб місцевого зміцнення сталевих деталей / С.В. Ковалевский, В.И. Тулупов, Л.П. Колот. – № u200708520 ; заяв. 24.07.2007 ; опубл. 25.12.2007 ; Бюл. № 21.

Патент № 31437, МПК В23Н 5/00. Спосіб місцевого зміцнення сталевих деталей / С.В. Ковалевский, В.И. Тулупов, С.Г. Онищук. – № u200713240 ; заяв. 28.11.2007 ; опубл. 10.04.2008 ; Бюл. № 7.

Резников А.Н. Тепловые процессы в технологических системах : учебник / А.Н. Резников, Л.А. Резников. – М. : Машиностроение, 1990. – 288 с.

Формирование регулярной дискретной структуры при чистовом точении с импульсным током / С.В. Ковалевский, В.И. Тулупов, А.А. и др. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА, 2007. – Вип. 21. – С. 233–237.

Тулупов В.И. Повышение глубины упрочнения при электромеханическом чистовом точении / В.И. Тулупов // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА, 2008. – Вип. 23. – С. 277–282.

Сапожников С.З. Техническая термодинамика и теплопередача : учебник / С.З. Сапожников, Э.Л. Китанин. – СПб. : Изд-во СПбГТУ, 1999. – 319 с.

Гурей І.В. Визначення температури в зоні контакту при фрикційному зміцненні деталей машин / І.В. Гурей, Т.А. Гурей // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА, 2005. – Вип. 17. – С. 44–48.