ЗАДАЧІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СХВАТІВ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ З ОБ’ЄКТАМИ МАНІПУЛЮВАННЯ В МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ КОМІРКАХ

Петро Петрович Мельничук, Валерій Анатолійович Кирилович, Роман Сергійович Моргунов

Анотація


Розкрито сутність та визначено складові процесу технологічної взаємодії схватів промислових роботів з об’єктами маніпулювання при автоматизованому синтезі роботизованих механоскладальних технологій на відомому технічному базисі гнучких виробничих комірок. Сформовано задачі, що необхідно розв’язати для визначення показників та їх параметрів для даного процесу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бохонский А.И. Оптимальное управление переносным движением деформируемых объектов: теория и технические приложения / А.И. Бохонский, Н.И. Вар¬минская, М.Н. Мозолевский ; под. общ. ред. А.И. Бохонского. — Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2007. — 296 с.

Бурдаков С.Ф. Проектирование манипуляторов промыш-ленных роботов и роботизированных комплексов / С.Ф. Бурдаков, В.А. Дьяченко, А.Н. Тимофеев. – М. : Высш. шк., 1986. – 264 с.

Веников В.А. Теория подобия и моделирования / В.А. Веников, Г.В. Веников. – М. : Высшая школа, 1984. – 439 с.

Кирилович В.А. Інформаційна модель об'єктів маніпулювання для умов роботизованих механоскла¬дальних технологій / В.А. Кирилович // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – Житомир. – 2009. – № 4 (51). – С. 27–36.

Кирилович В.А. Теоретико-множинна інтерпретація проектування роботизованих механообробних технологій в гнучких виробничих комірках/ В.А. Кирилович // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – Житомир, 2010. – № 2 (53). – С. 35–43.

Кирилович В.А. Умови функціональної реалізованості роботизованих механообробних технологій в гнучких виробничих комірках/ В.А. Кирилович // Технологічні комплекси. – Луцьк, 2010. – № 1. – C. 136–145.

Корендясев А.И. Теоретические основы робототехники : в 2 кн. / А.И. Корендясев ; под ред. С.М. Каплунова. – М. : Наука, 2006.

Мельничук П.П. Семантична модель технологічної взаємодії схватів промислових роботів з об’єктами маніпулювання/ П.П. Мельничук, В.А. Кирилович, Р.С. Моргунов // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – Житомир, 2011. – № 1 (56). – С. 24–31.

Проць Я.І. Захоплювальні пристрої промислових роботів : навч. посіб. / Я.І. Проць. – Тернопіль: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008. – 232 с.

Челпанов И.Б. Схвати промышленных роботов / И.Б. Челпанов, С.Н. Колпашников. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отделение, 1989. – 287 с.

Monkman. G.J. Robot grippers / G.J. Monkman, S.Hesse, R.Steinmann, H.Schunk. – Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007. – 452 р.

Siciliano Bruno. Springer Handbook of Robotics / Bruno Siciliano, Oussama Khatib. – Berlin : Springer, 2008. – 1631 p.

Sivanandam S.N. Introduction to Fuzzy Logic using MATLAB / S.N. Sivanandam, S.Sumathi, S.N. Deepa. – Berlin : Springer, 2006. – 430 p.

Xiong Chiahua. Fundamentals of robotic grasping and fixturing / Chiahua Xiong, Han Ding, Youlun Xiong – USA : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2007. – 229 р.