МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КІНЕМАТИКИ ПРОЦЕСУ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ КОМПЛЕКСІВ ПОВЕРХОНЬ

Володимир Миколайович Гейчук

Анотація


Розроблена узагальнена математична модель процесу магнітно-абразивної обробки (МАО) комплексів поверхонь в магнітній системі типу "кільцева ванна" в умовах великих робочих зазорів, яка дозволяє адекватно описати кінематику процесу МАО комплексу оброблюваних поверхонь, визначити кінематичні параметри в характерних точках оброблюваних комплексів поверхонь, встановити функціональні залежності конструктивних параметрів верстатів роторного типу від кінематичних параметрів процесу та розробити спрощені математичні моделі вилученням членів, які відсутні в конкретних схемах обробки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Майборода В.С. Основи створення i використання порошкового магнітно-абразивного інструменту для фінішної обробки фасонних поверхонь : дис. … докт. техн. наук : 05.03.01 / Майборода Віктор Станіславович. – К., 2001. – 404 с.

Майборода В.С. Магнитно-абразивная обработка деталей с консольным закреплением на установке типа кольцевая ванна / В.С. Майборода, В.Н. Гейчук // Машиностроение и техносфера XXI века : сборник трудов XVII международной научно-технической конференции в г. Севастополе 13–18 сентября 2010 г. В 4-х томах. – Донецк : ДонНТУ, 2010. – Т. 2. – 266 с. – С. 130–134.

Гейчук В.М. Роторні верстати для магнітно-абразивної обробки на базі магнітної системи типу "кільцева ванна": кінематика обробки спіральних свердел // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2008. – № 2 (49), Ч. 2. – С. 45–50.

Гейчук В.М. Верстати для магнітно-абразивної обробки на базі магнітної системи типу "кільцева ванна": кінематика обробки дискових фрез / В.М. Гейчук, В.А. Шевчук, А.Ю. Гаврушкевич // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Машинобудування. – 2006. – Вип. 48. – С. 121–131.

Гейчук В.М. Кінематика магнітно-абразивної обробки багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин в магнітній системі типу "кільцева ванна" / В.М. Гейчук, В.С. Майборода // Процеси механічної обробки в машинобудуванні : збірник наук. праць ЖДТУ. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – Вип. 8. – С. 41–76.

Гейчук В.М. Верстати для магнітно-абразивної обробки на базі магнітної системи типу "кільцева ванна": кінематика обробки дрібномодульних зубчастих коліс / В.М. Гейчук, В.С. Майборода, А.Ю. Гаврушкевич, О.О. Шамшур // Вісник Кременчуцького державного університету імені М.Остроградського. – № 2 (54), Ч. 1. – С. 48–53.

Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование / Н.Н. Голованов. М. : Издательство физико-математической литературы, 2002. – 472 с.

Драгилев А.В. Нахождение периодических решений для обыкновенных дифференциальных уравнений на ЭВМ // Ин-т кибернет. АН УССР. Препринт, 1980, № 10.

Дубанов А.А. Численно-аналитическое построение линий пересечения поверхностей методом Драгилева [Електронний ресурс] // Электронный журнал "Прикладная геометрия". – МАИ. – Вип. 9. – № 19. –2007. – С. 1–12.