РОЗШИРЕННЯ ОБЛАСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТОКАРНИХ РІЗЦІВ, ОСНАЩЕНИХ НАДТВЕРДИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Георгій Миколайович Виговський, Олексій Андрійович Громовий, Володимир Володимирович Сєров

Анотація


Запропоновано технологічний процес обробки циліндричних поверхонь деталей із незагартованих сталей токарними різцями, оснащеними надтвердими матеріалами, з використанням поверхневого пластичного деформування і різання.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Інструменти з надтвердих матеріалів / за ред. М.В. Новікова. – К. : ІНМ НАНУ, 2001. – 528 с. : іл.

Способ упрочнения поверхностного слоя металлических изделий. Патент Российской Федерации № 2151806. С21D7/04, B23B1/00 / Щеглов А.Н., Прянични¬ков А.С., Тюрин А.П., Никитин Г.Е., Лазуткин А.Г., Левин В.Я., Сидоренко В.С., Сидоренко Е.Н., Сидоренко Е.С., Сидоренко С.М. № 98101650/02; Заявл. 19.01.1998. Опубл. 27.06.2000.

Подураев В.Н. Эффективность обработки резанием с опережающим пластическим деформированием / В.Н. Подураев, В.Н. Ярославцев, Н.А. Ярославцев // Вестник машиностроения. – 1972. – № 12. – С. 58–61.

Спосіб плоского фрезерування торцевими фрезами. Деклараційний патент на винахід № 63517А. Україна. 7В23С3/00 / Виговський Г.М., Лоєв В.Ю., Мельни¬чук П.П. № 2003043853; Заявл. 25.04.2003. Опубл. 15.01.2004. Бюл. №1. – 3 с.

Підвищення надійності деталей машин поверхневим пластичним деформуванням / І.С. Автаназів, А.П. Гав¬риш, П.О. Киричок та ін. – Житомир : ЖДТУ, 2001. – 516 с.

Лоєв В.Ю. Удосконалення комбінованого методу обробки плоских поверхонь деталей різанням і поверхневим пластичним деформуванням / В.Ю. Лоєв // Вісник ЖДТУ. – 2004. – Вип. II (29). – С. 29–36.

Мельничук П.П. Дослідження процесів фінішної обробки плоских поверхонь деталей торцевою фрезою з комбінованою схемою різання та деформування / П.П. Мельничук, Г.М. Виговський, В.Ю. Лоєв // Вісник ЖДТУ. – 2004. – Вип. I (28). – С. 44–53.

Мельничук П.П. Удосконалення процесів фінішної обробки плоских поверхонь торцевими фрезами з комбінованим схемами різання і деформування / П.П. Мельничук, Г.М. Виговський, В.Ю. Лоєв // Резание и инструмент в технологических системах. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2004. – Вип. 66. – С. 117–123.