ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА МЕХАНІЧНОГО КОНТАКТІВ ПРИ ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПЕРЕРОБЦІ ПОРОШКУ ТИТАНУ

Володимир Андрійович Назаренко

Анотація


У статті розглянуто питання реалізації важливого науково-технічного завдання – розробці технологічних режимів виготовлення виробів з порошку  титану. Проілюстровано результати дослідження зміни міжчастинкових контактів шляхом оцінки електричного та механічного контактів при переробці порошку титану. Розроблено методику комплексної оцінки властивостей міжчастинкових контактів шляхом введення коефіцієнтів електричного, механічного та фізичного контактів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Скороход В.В. Реологічні основи теорії спікання / В.В. Скороход. – К. : Наукова думка, 1972. – 149 с.

Ковальченко М.С. Теоретические основы горячей обработки пористых материалов давленим / М.С. Ковальченко. – К. : Наукова думка, 1980. – 238 с.

Косторнов А.Г. Пористые проницаемые материалы: научные основы формирования структуры и свойств, опыт изготовления и эффективного применения / А.Г. Косторнов // Порошковая металлургия. – 1995. – № 11/12. – С. 24–42.

Штерн М.Б. Развитие теории прессования и пластического деформирования порошковых материалов / М.Б. Штерн // Порошковая металлургия. – 1992. – № 9. – С. 12–24.

Скороход В.В. Теория физических свойств / В.В. Ско¬роход // Порошковая металлургия. – 1995. – № 1–2. – С. 53–71.

Закономерности контактообразования в порошковом титане при горячей деформации / Ю.Н. Подрезов, В.А. Назаренко, А.В. Лаптев та ін. //Физика и техника высоких давлений. – 2009. – № 3. – Т. 19. – 2009. – С. 12–23.

Подрезов Ю.Н. Структурная чувствительность механических свойств порошкового титана / Ю.Н. Подрезов, А.В. Лаптєв, В.А. Назаренко // Наукові нотатки : міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»). – Вип. 25, Ч. II (червень, 2009). – Луцьк, 2009. – С. 198–203.