ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ХОЛОДНОЇ РАДІАЛЬНОЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СКРІПЛЮВАЛЬНИХ КІЛЕЦЬ АПАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ ЗІ СТАЛЕЙ 35ХГСА ТА ХВГ РІЗНОЇ ТВЕРДОСТІ НА ЗМІНУ ЇХНІХ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Павло Анатолійович Балабанов, Олександр Іванович Боримський, Віталій Григорович Дєлєві, Віктор Миколайович Крикун, Тетяна Юріївна Чіпенко

Анотація


Досліджено вплив холодної радіальної пластичної деформації, яку виконували перед проведенням загартування і відпуску скріплювальних кілець апаратів високого тиску, виготовлених зі сталей 35ХГСА та ХВГ різної твердості, на їхні механічні властивості. Встановлено, що холодна радіальна пластична деформація значно підвищує коефіцієнт зміцнення скріплювальних кілець зі сталі 35ХГСА різної твердості, але не впливає на значення їх границі текучості. Проведення попередньої холодної радіальної пластичної деформації кілець зі сталі ХВГ не впливало на їхні механічні властивості після остаточної термічної обробки, що ймовірно пов'язано з більш низькою, ніж у сталі 35ХГСА температурою рекристалізації.


Повний текст:

PDF

Посилання


Синтетические сверхтвердые материалы : в 3 т. / Под ред. Н.В. Новикова. – Т. 1 : Синтез сверхтвердых материалов. – К. : Наукова думка, 1986. – 280 с.

Герасимович А.В. Влияние толщины заусенца на характеристики сжатия и прочности камер высокого давления / А.В. Герасимович // Синтетические алмазы. – 1975. – Вып. 1. – С. 10–14.

Боримский А.И. Исследование стальных аппаратов высокого давления для синтеза сверхтвердых материалов / А.И. Боримский, Т.Ю. Чипенко, Л.В. Труневич // Влияние высокого давления на структуру и свойства материалов : сб. наун. тр. – К. : Ин-т сверхтвердых материалов АН УССР, 1983. – С. 125–128.

Упрочнение материалов методами гидропрессования / К.В. Волков, А.И. Капустин, В.З. Спусканюк, Ю.Ф. Черный. – К. : Наукова думка, 1991. – 593 с.

Вплив холодної радіальної пластичної деформації на структуру та механічні властивості скріплювальних кілець апаратів високого тиску, виготовлених зі сталі 35ХГСА / П.А. Балабанов, О.І. Боримський, В.Г. Делєві та ін. // Вісн. ЖДТУ : Технічні науки. – 2005. – № 4 (35). – С. 7–13.

Махонина Т.М. Расчет прессовых посадок дисков за пределами упругости / Т.М. Махони на // Расчеты на прочность. – М. : Машгиз, 1958. – Вып. 3. – 576 с.

Сопротивление материалов : учебник / Г.С.Писаренко, В.А. Агарев, А.Л. Квитка и др. / Под общ. ред. Г.С. Писаренко. – К. : Вища школа, 1979. – 696 с.

Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести/ Н.Н. Малинин. – М. : Машиностроение, 1975. – 399 c.