РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗАГОТІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Оксана Дмитрівна Динник, Олександр Володимирович Івченко

Анотація


У статті запропоновано метод оцінювання результативності процесів системи управління якістю заготівельного виробництва (СУЯ ЗВ) машинобудівних підприємств, який дозволяє оцінити ступінь впливу процесів заготівельного виробництва на відносне значення показників якості заготовок. Визначена взаємодія процесів СУЯ ЗВ, сформована система показників результативності процесів СУЯ ЗВ та визначені критерії результативності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Технологические основы обеспечения качества машин / Под общ. ред. К.С. Колесникова. – М. : Машиностроение, 1990. – 256 с.

Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент/ Ричард Б. Чейз, Николас Дж. Эквилайн, Роберт Ф. Якобс ; пер. с англ. – М. : ИД "Вильямс", 2001. – 704 с.

Ситніченко В.В. Сучасні системи менеджменту – основа сталого розвитку підприємства / В.В. Ситніченко, Г.А. Кисельова //

Стандартизація, сертифікація, якість. 2004. № 3. С. 59 65.

Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001:2009. [Чинний 22.06.2009]. – К. : Держспоживстандарт України. – 37 с.

Шишков Г.М. Удовлетворенность потребителя. Стоимость достижения / Г.М. Шишков, Д.К. Кошкин // Компетентность, 2004. №5. С. 40–42.

Михеева С.В. Некоторые аспекты оценки качества управления/ С.В. Михеева // Методы менеджмента качества. 2003. № 3. С. 29 31.

Никитин В.А. Оценивание результативности и эффективности корректирующих и предупреждающих действий / В.А. Никитин // Методы менеджмента качества. 2003. № 7. С. 49–52.