РОЗМІР ПОЧАТКОВОГО КОЛА ПРИ ОБРОБЦІ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ КОЧЕННЯ

Валерій Іванович Солодкий

Анотація


Викладено методику визначення радіуса початкового кола для кінематичної схеми формоутворення деталей, що відповідає коченню кола по прямій. Розглянуто питання впливу форми лінії зачеплення на профіль інструмента. Визначено точку повернення на лінії зачеплення, а також умови отримання активної ділянки лінії зачеплення максимальної довжини.


Повний текст:

PDF

Посилання


Основи формоутворення поверхонь при механічній обробці : підручник / Н.С. Равська, П.Р. Родін, Т.П. Ніколаєнко та ін. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 332 с.

Геометрія спряжених поверхонь : підручник / Н.С. Равська, П.Р. Родін, Т.П. Ніколаєнко та ін. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 319 с.

Різальний інструмент : підручник / Н.С. Равська, П.Р. Родін, В.І. Солодкий та ін. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 289 с.

Справочник конструктора-инструментальщика / под общ. ред. В.И. Баранчикова. – М. : Машиностроение, 1994. – 500 с.

Клименко Г.П. Оптимізація регламентів експлуатації інструмента на важких верстатах / Г.П. Клименко // Наукові праці Донецького технічного університету / Машинобудування і машинознавство. – Донецьк : ДонНТУ, 2004. – Вип. 71. – С. 97–104.

Івченко Т.Г. Розробка теоретичних методів оцінки надійності різального інструмента / Т.Г. Івченко // Наукові праці Донецького технічного університету / Машинобудування і машинознавство. – Донецьк : ДонНТУ, 2004. – Вип. 71. – С. 81–91.

Солодкий В.И. Кинематические исследования условий контакта сопряженных поверхностей / В.И. Солодкий, Н.С. Равская, П.Р. Родин // Вестник Национального технического университета Украины “КПИ” / Машино-строение. – К. : НТУУ “КПИ”, 2001. – Вып. 41. – С. 3–9.

Гнатейко Н.И. Анализ влияния динамики ТОС на качество обработки деталей точением / Н.И. Гнатенко // Вестник Национального технического университета Украины “КПИ” / Машиностроение. – К. : НТУУ “КПИ”, 2009. – Вып. 55. – С. 154–160.