Інформація про автора

Фльонц, Ігор Володимирович, Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»., Україна