Інформація про автора

Кучвара, Іван Миколайович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя