ПРО ТЕХНОЛОГІЧНУ НЕМОЖЛИВІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ ТЕОРЕТИЧНО ТОЧНОГО ПРОФІЛЮ ГВИНТОВОЇ РІЗЬБИ ТОКАРНИМ РІЗЦЕМ

Автор(и)

  • Олег Романович Онисько Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine

Ключові слова:

різьбовий різець, косий закритий гелікоїд, конволютний відкритий гелікоїд, передній кут, кут нахилу різальної кромки, трикутна різьба, трапецеїдальна різьба, осьовий переріз, профіль різальної кромки, трансцендентна функція, алгебраїчна лінійна функція

Анотація

Існує думка, що найбільш точним різальним інструментом для виготовлення різьби є токарний різець з пласкою передньою поверхнею, яка лежить у осьовій площині гвинтової поверхні різьби. Саме тому для виробництва різьбових кінців труб нафтогазового сортаменту, до яких існують посилені вимоги щодо механічної міцності і герметичності, використовують одно- або багатониткові різьбові різці чи різцеві головки. Але у більшості випадків прямолінійні різальні кромки таких інструментів є мимобіжними відносно осі різьби. Наприклад тоді, коли кут нахилу їх різальної кромки відповідає куту підйому різьби. Те саме відбувається у випадку, якщо передній кут інструменту не дорівнює нулю. У статті йдеться про те, що у випадку мимобіжності різальної кромки різця та осі різьби, для формування якої він застосовується, різьбова поверхня формується на основі конволютного гелікоїда і не відповідає заданій формі різьби на основі косого закритого гелікоїда. На базі застосування криволінійних циліндричних координат отримано скалярний аналітичний вигляд функції осьового перерізу конволютного гвинта у прямокутній системі координат, аргументами якої є величина переднього кута різця і діаметр різьби, а також висота теоретичного профілю і величина кроку різьби. Ця функція є трансцендентною і не відповідає алгебраїчній функції першого порядку, яка визначає профіль трикутної чи трапецеїдальної різьби, що, власне, і надає право зробити висновок про неможливість відтворення теоретично точного профілю гвинтової різьби токарним різцем.

Посилання

Бобров В.Ф. Многопроходное нарезание крепежных резьб резцом / В.Ф. Бобров. – М. : Машиностроение, 1982. – 104 с.

ГОСТ 632–80. Межгосударственный стандарт. Трубы обсадне и муфты к ним : Разработан и внесен Министерством черной металлургии СССР, нефтяной промышленности СССР. Утвержден и внесен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.80 № 2578. Взамен ГОСТ 632–64. Издание (апр. 2010 г.) с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, утвержденными в октябре 1982 г., январе 1986 г., январе 1988 г., мае 1989 г., июле 1992 г. (ИУС 2-83, 5-86, 4-88,8-89). – М.: Стандартинформ, 2010. – 75 с.

Боголюбов А.В. О невозможности теоретически точной обработки линейчатых винтовых поверхностей круглым цилиндрическим инструментом / А.В. Боголюбов // Вестник МГТУ «Станкин». – 2012. – № 2 (20). – С. 70–74.

Люкшин В.С. Теория винтовых поверхностей в проек-тировании режущих инструментов / В.С. Люкшин. – М. : Машиностроение, 1967. – 372 с.

Онисько О. Р. Забезпечення точності виготовлення різьб обсадних труб шляхом застосування параметричного проектування профілю різальної частини різьбонарізних інструментів в середовищі системи програмування Дельфі / О.Р. Онисько, Л.О. Борущак, В.Б. Копей // Науковий вісник Івано-Франківського нац. техн. ун-ту. – 2009. – № 2 (20).-С. 50–53.

Онисько О.Р. Методи забезпечення точності виготовлення різьбових кінців труб нафтогазового сортаменту / О.Р. Онисько // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (52). – С. 107–115.

Онисько О.Р. Різьбові різці з відкоректованою за значенням переднього кута прямолінійною різальною кромкою / О.Р. Онисько, В.Г. Панчук, В.В. Врюкало // Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнар. зб. наук. пр. – Донецьк, 2014. – № 2 (48). – С. 10–14.

Родин П.Р. Металлорежущие инструменты : учебник / П.Р. Родин. – К. : Вища школа, 1986. – 456 с.

Фомин Е.В. Повышение стойкости и точности резьбовых резцов на основе моделирования процесса резьбонарезания : дис. … канд. техн. наук : 05.03.01 : защищена 22.03.07 : утв. 24.09.07 / Фомин Евгений Владимирович. – М., 2007. – 206 с.

Katalog 2011-2012 ZCC-CT. Гедион-Альфа Официальный дистрибютор инструмента ZCC-CT в России [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.g-alfa.ru/tochenie_2012.pdf. – Назва з екрану.

Ultra-rigid thread turning for all types of threads – internal and external // Sandvik Coromant. Site [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.sandvik.coromant.com/ en-gb/products/corothread_266/Pages/default.aspx. – Назва з екрану.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-03