ВПЛИВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА МІКРОГЕОМЕТРІЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ МІТЧИКІВ ЗІ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ

Автор(и)

  • Віктор Станіславович Майборода Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • Дмитро Валентинович Тарган Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

Ключові слова:

метод фінішного оброблення, магнітно-абразивне оброблення, мікрогеометрія робочих поверхонь, мітчик, різальна кромка, твердість, стійкість, округлення різальної кромки

Анотація

Метою роботи було визначення впливу магнітно-абразивного оброблення (МАО) на параметри мікрогеометрії робочих поверхонь, твердість мітчиків, виготовлених із швидкорізальної сталі, а також на їх працездатність. Експериментальні дослідження виконували на мітчиках М10 на експериментальному верстаті з кільцевим розташуванням робочої зони. Оброблення виконували із застосуванням магнітно-абразивних порошків різного складу та розміру частинок. Встановлено, що після МАО мітчиків, сформовано радіуси заокруглення різальних кромок з величиною 15–20 мкм. Показано, що як збільшення величини радіусів кромок, так і збільшення поверхневої твердості суттєво залежать від складу магнітно-абразивного інструменту і типу магнітно-абразивного порошку. Експлуатаційні випробування мітчиків на стійкість до і після МАО показали її зростання до 3 разів. Найкращі результати отримано на мітчиках після МАО порошком ПР Р6М5 з округлою формою частинок в умовах забезпечення переважного пластичного деформування поверхневого шару. Отримані результати дають змогу рекомендувати використання МАО для підвищення якості осьового різьбонарізного інструменту.

Посилання

Барон Ю.М. Магнитно-абразивная и магнитная обработка изделий и режущих инструментов / Ю.М. Барон. – Л. : Машиностроение, 1986. – 176 с.

Гейчук В.М. Синтез кінематики процесу магнітно-абразивної обробки в кільцевій ванні : дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.01 / Гейчук Володимир Миколайович. – К., 2012. – 472 с.

Магнітно-абразивне оброблення кінцевого різального інструменту в умовах великих магнітних щілин з використанням відновлювальних елементів / В.Майборода, Д.Джулій, І.Ткачук, О.Бєляєв // Вісник ТНТУ. – 2012. – № 4 (68). – С. 133–141.

Майборода В.С. Основи створення i використання порошкового магнiтно-абразивного інструменту для фiнiшної обробки фасонних поверхонь : дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.01 / Майборода Віктор Станіславович. – К., 2001. – 404с.

Вплив магнітно-абразивного оброблення на якість мітчиків із швидкорізальної сталі / В.С. Майборода, І.В. Ткачук, Д.Ю.

Джулій, Д.В. Тарган // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2013. – № 772.

Ткачук І.В. Геометричні характеристики магнітно-абразивних порошків / І.В. Ткачук, В.С. Майборода // Збірник наукових праць. – Краматорськ, 2014. – Вип. 34. – С. 49–55.

Ткачук І.В. Формування магнітно-абразивного інструменту зі стабільними властивостями в робочих зазорах кільцевого типу : дис. ... канд. тех. наук : 05.03.01 / І.В. Ткачук. – К., 2015. – 164 с.

Byelyaev O. Erhöhung der Leistungsfähigkiet von HSS-Spiralbohrern durch Einsatz der magnetabrasiven Bearbeitung : Dis. ... Dr.-Ing. / O.Byelyaev. – Magdeburg, Germany, 2008. – 149 p.

Denkena B. Influence of the cutting edge rounding on the chip formation process : Part 1. Investigation of material flow, process forces, and cutting temperature / B.Denkena, J.Köhler, Mesfin Sisay Mengesha // Prod. Eng. Res. Devel. – 2012. – № 6. – Рр. 329–338.

Tikal F. Schneidkantenpräparation – Ziele, Verfahren und Messmethoden / F.Tikal, R.Bienemann, L.Heckmann // Kassel universitypress GmbH. – Kassel, 2009. – 193 S.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-03