ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ПРИРОДНИХ КАМЕНІВ

Володимир Ігорович Сидорко, В'ячеслав Віталійович Пегловський

Анотація


статті розглянуті класифікації природних каменів,
використовуваних у каменеобробному виробництві, виділені
основні компоненти, що діагностуються в їх хімічному складі, і наведені дані про вміст цих компонентів в багатьох видах
природних каменів, а також наведені значення продуктивності алмазної обробки тридцяти видів природних напівдорогоцінних і декоративних каменів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Будівельні матеріали. Плити і вироби з природного каменя : технічні умови. – Введ. 1996-01-01.

Вироби каменерізні : ТУУ 26.7–23504418–001:2007. – Введ. 2007-05-01.

Гелета О.Л. Огляд експортно-імпортних операцій з декоративним камінням в Україні (2008 рік) / О.Л. Гелета // Коштовне та декоративне каміння. Інформаційно-довідкове видання.  К. : ДГЦ МФУ, 2009. – 2. – № 56. – С 28-33.

Постанова Кабінету Міністрів України № 512 від 27.07.1994 р. «Про загальну вартість та оцінку вартості природних каменів».

Постанова Кабінету Міністрів Україні № 475 від 08.04.1998 р. «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів Україні».

Киевленко Е.Я. Геология самоцветов / Е.Я. Киевленко. – М. : Ассоциация Экост, 2001. – 580 с.

Лидин Г.Д. Горное дело : терминологический словарь / Г.Д. Лидин, Л.Д. Воронина, Д.Р. Каплунов. – М. : Недра, 1990. – 694 с.

Добыча и обработка природного камня : справочник / под. ред. А.Г. Смирнова. – М. : Недра, 1990. – 445 с.

Миловский А.В. Минералогия / А.В. Миловский, О.В. Кононов. – М. : Изд. МГУ, 1982. – 312 с.

Замалетдинов Р.С. Методические указания по поиску и перспективной оценке месторождений цветных камней. Нефрит/ Р.С. Замалетдинов ; под ред. Е.А. Киевленко. – М. : Изд. ЦСПХП Мингеологии СССР ВГФ, 1974. – Вып. 3. – 49 с.

Давыдченко А.Г. Методические указания по поиску и перспективной оценке месторождений цветных камней. Лазурит / А.Г. Давыдченко ; под ред. Е.А. Киевленко. – М. : Изд. ЦСПХП Мингеологии СССР ВГФ, 1975. – Вып. 4. – 50 с.

Стоялов С.П. Методические указания по поиску и перспективной оценке месторождений цветных камней. Родонит / С.П. Стоялов ; под ред. Е.А. Киевленко. – М. : ЦСПХП Мингеологии СССР ВГФ, 1975. – Вып. 5. – 51 с.

Сенкевич Н.Н. Методические указания по поиску и перспективной оценке месторождений цветных камней. Жадеит / Н.Н. Сенкевич ; под. ред. Е.А. Киевленко. – М. : ЦСПХП Мингеологии СССР ВГФ, 1975. – Вып. 6. – 56 с.

Морозова Н.И. Методические указания по поиску и перспективной оценке месторождений цветных камней. Агат / Н.И. Морозова, А.Х. Хакимов, Т.Е. Арифулова ; под ред. Е.А. Киевленко. – М. : Изд. ЦСПХП Мингеологии СССР ВГФ. 1976. – Вып. 11. – 70 с.

Григорович М.Е. Методические указания по поиску и перспективной оценке месторождений цветных камней. Декоративно-облицовочные камни / М.Е. Григорович ; под ред. Е.А. Киевленко. – М. : ЦСПХП Мингеологии СССР ВГФ, 1977. – Вып. 12. – 90 с.

Григорович М.Е. Методические указания по поиску и перспективной оценке месторождений цветных камней. Окаменелое дерево и рисунчатый кремень / М.Е. Григорович, Т.Е. Арифулова ; под ред. Е.А. Киевленко. – М. : ЦСПХП Мингеологии СССР ВГФ, 1976. – Вып. 14. – 60 с.

Морозова Н.И. Методические указания по поиску и перспективной оценке месторождений цветных камней. Иризирующие полевые шпаты / Н.И. Морозова ; под ред. Е.А. Киевленко. – М. : Изд. ЦСПХП Мингеологии СССР ВГФ, 1978. –Вып. 18. – 73 с.

Григорович М.Е. Методические указания по поиску и перспективной оценке месторождений цветных камней. Амазонит и амазонитовые породы / М.Е. Григорович ; под ред. Е.А. Киевленко. – М. : Изд. ЦСПХП Мингеологии СССР ВГФ, 1978. – Вып. 19. – 54 с.

Исследование основных закономерностей процесса алмазной обработки цветных камней с целью установления оптимальных режимов обработки : отчет ИСМ НАН Украины о НИР 1114 (арх. № 2105) ; руководители: В.А. Александров, Е.И. Бобровский, В.Н. Ляхов. – Гос. рег. № 73055305. – К. : ИСМ, 1974. – 74 с.

ГОСТ 30629-99. Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний. – Введ. 1001-01-01.

Спосіб визначення оброблюваності каменю : пат. 33227 Украина, МПК (2006). B28D 1/00 / В.І. Сидорко, В.В. Пегловский, В.Н. Ляхов, Е.М. Поталыко ; заявл. 21.02.08 ; опубл. 10.06.08, Бюл. № 11.

Карюк Г.Г. Оценка износа алмазоносного слоя дисковых камнерезных пил / Г.Г. Карюк, В.А. Александров // Горный породоразрушающий инструмент. – К. : Техника, 1970. – С. 22–28.

Александров В.А. Алмазная обработка технической яшмы /В.А. Александров, Г.М. Шор // Горный породоразрушающий инструмент. – К. : Техника, 1969. – С 42–44.

Связки металлические СТП 90.502-85. Введ. 1985-01-09.

ДСТУ 3292-95 Порошки алмазные синтетические. Введ.1995-01-01.