КІНЕМАТИКА МАГНІТНО-АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ БАГАТОГРАННИХ НЕПЕРЕТОЧУВАННИХ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН У МАГНІТНІЙ СИСТЕМІ ТИПУ "КІЛЬЦЕВА ВАННА"

Володимир Миколайович Гейчук, Віктор Станіславович Майборода

Анотація


Розроблено математичну модель кінематики процесу магнітно-абразивної обробки твердосплавних непереточуваних пластин у магнітній системі типу "кільцева ванна" в умовах великих робочих зазорів з урахуванням реальної геометрії пластини. За її допомогою на прикладі пластин типів SNMM  120412 та SNMG 120412 MITSUBISHI квадратної форми досліджена кінематика процесу і встановлені його основні закономірності. Розроблені інтегральні критерії оцінки і вибору кінематичних параметрів процесу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Сакулевич Ф.Ю. Объемная магнитно-абразивная обработка / Ф.Ю. Сакулевич, Л.М. Кожуро. – Мн. : Наука и техника. – 1978. – 168 с.

Сакулевич Ф.Ю. Основы магнитно-абразивной обработки / Ф.Ю. Сакулевич. – Мн. : Наука и техника, 1981. – 328 с.

Литвиненко В.А. Финишная обработка фасонных поверхностей с высокими требованиями к качеству методом МАП с вращающейся рабочей зоной : дис. … канд. техн. наук. – Ленинград, 1985. – 259 с.

Барон Ю.М. Магнитно-абразивная и магнитная обработка изделий и режущих инструментов / Ю.М. Барон. – Л. : Машиностроение, 1986. – 176 с.

Проволоцкий А.Е. Струйно-абразивная обработка деталей машин / А.Е. Проволоцкий. – К. : Техника, 1989. – 177 с.

Портнов С.В. Повышение производительности и качества обработки асимметричных деталей в центробежно-уплотненном потоке свободного абразива : дис. ... канд. техн. наук: 05.03.01 / С.В. Портнов : С.-Пб., 2003. – 150 c.

Гаркунов Д.Н. Триботехника (износ и безызносность) : учебник / Д.Н. Гаркунов. — М. : Издательство МСХА, 2001. – 616 с.

Спосіб магніто-абразивної об'ємної обробки : пат. України на винахід № 25441 А, МПК В 24 В 31/112 / В.С. Майборода, В.М. Гейчук, О.В. Степанов. –15.12.98, Бюл. № 6.

Майборода В.С. Основи створення i використання порошкового магнiтно-абразивного iнструмента для фiнiшної обробки фасонних поверхонь : дис. … д-ра. техн. наук / В.С. Майборода. – К., 2001. – 404 с.

Майборода В.С. Кінематика процесу магнітно-абразивної обробки твердосплавних багато¬гранних непереточуваних пластин в умовах кільцевої робочої зони / В.С. Майборода, Т.М. Капущак // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2004. – № 4 (31). – Т. 1. – С. 57–65.

Ульяненко Н.В. Підвищення працездатності твердо¬сплавного інструменту шляхом застосування магнітно-абразивного оброблення та нанесення зносостійких по¬криттів : дис. … канд. техн. наук / Н.В. Ульяненко. – К., 2006. – 160 с.

Гейчук В.М. Роторні верстати для магнітно-абразивної обробки на базі магнітної системи типу "кільцева ванна" : кінематика обробки спіральних свердел / В.М. Гейчук // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2008. – № 2 (49). – Ч. 2. – С. 45–50.

Магнитно-абразивная обработка многогранных непере-тачиваемых твердосплавных пластин в условиях больших рабочих зазоров / В.С. Майборода, Д.Ю. Джулий, Б.М. Фесюн, А.В. Анисимова, В.Н. Гейчук // Наукові праці Донецького національ¬ного технічного університету. Серія: Машинобудування і машинознавство. – Вип. 6 (154). – Донецьк : ДонНТУ, 2009. – С. 157–165.