ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗАТИСКНИХ ГВИНТОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Богдан Матвійович Гевко, Андрій Ярославович Палюх

Анотація


Наведено технологічні передумови виготовлення нежорстких гвинтових затискних елементів технологічного оснащення і обладнання. Виведені аналітичні залежності для визначення сили затиску заготовок залежно від осьової сили та інших параметрів. Розглянуто основні технологічні операції при виготовленні нежорстких затискних гвинтових елементів і запропоновані відповідні пристрої для їх затиску і нові способи їх проточування, які зменшують кількість ударів і підвищує якість оброблення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гевко Б.М. Технологічні основи формоутворення різнопрофільних гвинтових заготовок деталей машин / Б.М. Гевко, М.І. Пилипець та ін. – Тернопіль, 2009. – 459 с.

Технологія автоматизованого виробництва : підручник / О.О. Жолобов, В.А. Кирилович, П.П. Мельничук, В.А. Яновський. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 1014 с.

Гевко Б.М. Динаміка процесу розточування гвинтових гофрованих заготовок / Б.М. Гевко, А.Є. Дячун // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль, 2008. – Т. 13. – № 1. – С. 70–79.

Пристрій для неперервного навивання гвинтових заготовок : пат. № 37301 Україна, МПК В21D 11/00 / О.Л. Ляшук, А.Я. Палюх, Р.Р. Івасечко, І.Б. Гевко ; заявник і патентовласник Тернопільський державний технічний університет. – № u 200806852 ; заявл. 19.05.08 ; опубл. 10.11.08, Бюл. № 21.

Пристрій для навивання і калібрування гвинтових заготовок : пат. № 36854 Україна, МПК В21D 11/06 / І.Б. Гевко, А.Я. Палюх, Р.Р. Івасечко, О.Л. Ляшук ; заявник і патентовласник Тернопільський державний технічний університет. – № u 200807191 ; заявл. 23.05.08 ; опубл. 25.11.08, Бюл. № 22.