ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ШЛІФУВАННЯ ПРИРОДНИХ КАМЕНІВ ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ СИНТЕТИЧНИХ АЛМАЗІВ КАМЕНЕОБРОБНОГО ІНСТРУМЕНТУ

Володимир Ігорович Сидорко, В'ячеслав Віталійович Пегловський, Василь Никифорович Ляхов, Олена Матвіївна Поталико

Анотація


Досліджено залежність продуктивності шліфування природних каменів від концентрації синтетичних алмазів використовуваних у каменеобробному інструменті. Наведено дані про продуктивність шліфування багатьох видів природних каменів алмазними інструментами, в яких використано різні концентрації синтетичних алмазів. Показано взаємозв’язок продуктивності шліфування природних каменів та концентрації синтетичних алмазів в інструменті.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Гелета О.Л. Огляд експортно-імпортних операцій з декоративним камінням в Україні (2008 рік) / О.Л. Гелета // Коштовне та декоративне каміння. Інформаційно-довідкове видання.  К. : Видав. ДГЦ МФУ, 2009. – 2. № 56. – С. 2833.

Постанова Кабінету Міністрів України № 512 від 27.07.1994 р. «Про загальну вартість та оцінку вартості природних каменів».

Будівельні матеріали. Плити і вироби з природного каменя. Технічні умови. – Введ. 1996–01–01.

Вироби каменерізні ТУУ 26.7–23504418–001:2007. – Введ. 2007–01–05.

Ардамацкий А.Л. Алмазная обработка оптических деталей / А.Л. Ардамацкий. – М. : Машиностроение, 1978. – 232 с.

Рогов В.В. Финишная алмазно-абразивная обработка неметаллических деталей / В.В. Рогов. – К. : Наук. думка, 1985. – 264 с.

Сидорко В.И. Влияние содержания оксида кремния в природных камнях на их прочностные свойства, производительность алмазного шлифования и потребляемую мощность / В.И. Сидорко, В.В. Пег¬ловский, В.Н. Ляхов // Сверхтвердые материалы. – 2008. – № 5. – С. 64–71.

Связки металлические СТП 90.502-85. – Введ. 01.09.85.

Спосіб визначення оброблюваності каменю : пат. 33227 Україна, МПК (2006). B28D 1/00 / В.І. Сидорко, В.В. Пегловський, В.Н. Ляхов, О.М. Поталико. –

Заявл. 21.02.08 ; опубл. 10.06.08, Бюл. № 11.

ГОСТ 30629-99. Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний. – Введ. 2001–01–01.

Кудрявцев В.М. Mathcad 2000 Pro / В.М. Кудрявцев. – М. : ДМК, 2001. – 571 с.