ВИЗНАЧЕННЯ І АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, СТРИМУЮЧИХ ШИРОКЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ ІНСТРУМЕНТОМ З НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ

Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв

Анотація


Незважаючи на те, що всі без винятку багаточисельні дослідження переконливо доводять значні переваги фрезеру­вання деталей із загартованих сталей і чавунів, а також із складнооброблюваних матеріалів, як високопро­дуктивного фінішного способу обробки, його впровадження в машино­будуванні носить обмежений характер. Саме визначенню і аналізу причин такого явища присвячена ця стаття.


Повний текст:

PDF

Посилання


Инструменты из сверхтвёрдых материалов / Под ред. Н.В. Новикова. – К. : ИСМ НАНУ, 2001. – 528 с.

Мельничук П.П. Наукові основи чистового торцевого фрезерування плоских поверхонь : дис. ... доктора техн. наук : 05.03.01 / П.П. Мельничук. – К., 2002. – 456 с.

Режущие инструменты, оснащенные сверхтвёрдыми и керамическими материалами, и их применение : справочник / В.П. Жедь, Г.В. Боровский, Я.А. Музыкант и др. – М. : Машиностроение, 1987. – 320 с.

Боровский Г.В. Металлорежущий инструмент из синтетических сверхтвёрдых материалов (СТМ) / Г.В. Боровский // Обзорная информация ВНИИТЭМР : серия 2. Режущий инструмент. – Вып. 6. – М., 1986. – 48 с.

Технологические особенности механической обработки инструментом из поликристаллических сверхтвёрдых материалов / П.В. Захаренко, В.М. Волкогон, А.В. Бочко и др. – К. : Наукова думка, 1991. – 288 с.