ВПЛИВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДОМІШОК У РОБОЧОМУ ШАРІ КРУГІВ З НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПОКРИТТІВ ЗЕРЕН НА ПРОЦЕСИ ЕЛЕКТРИЗАЦІЇ ПРИ ШЛІФУВАННІ

Валерій Іванович Лавріненко, Олександр Анатолійович Дєвицький, Борис Васильович Ситник, Світлана Анатоліївна Кухаренко, Володимир Юрійович Солод

Анотація


В даній роботі було досліджено електричні явища при абразивній обробці кругами з надтвердими матеріалами (НТМ) в робочому шарі з включеннями та покриттям. Було визначено залежність цих явищ від характеристик НТМ, наявності модифікаційних домішок у робочому шарі та покриттів абразивних зерен.


Повний текст:

PDF

Посилання


Лавріненко В.І. Електричні явища в процесах механічної об-робки, їх взаємозв’язок з продуктивністю та енергоємністю оброблювання та способи ефективного застосування цих явищ / В.І. Лавріненко, О.А. Дєвицький, Б.В. Ситник // Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнар. зб. наук. праць. – Донецьк, 2009. – С. 122–126.

Електричні явища при абразивній обробці кругами зі склопок-риттям та модифікаційними домішками / В.І. Лавріненко, О.А. Дєвицький, Б.В. Ситникта ін. // Материалы 9-й междунар. на-уч.-практ. конф. – К., 2009. – С. 100–103.