СПОСІБ ОБРОБКИ МЕТАЛУ РІЗАННЯМ З ВИМУШЕНИМИ ВІБРАЦІЯМИ В МАНОМЕТРИЧНОМУ ДІАПАЗОНІ ТА З ВИКОРИСТАННЯМ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

Сергій Вадимович Ковалевський, Іван Миколайович Стародубцев

АнотаціяУ статті пропонується вирішення важливого науково-технічного завдання – забезпечення необхідної якості поверхонь деталей машин при невеликих енергозатратах, підвищення мікротвердості при обробці на токарних верстатах з модернізованими різцями із застосуванням поверхнево-активних речовин. Застосування  покриттів із ПАР у сполученні із вібраціями з манометричною амплітудою коливань є досить перспективним напрямком, що відкриває  широкі можливості керування деякими фізико-механічними властивостями контактуючих поверхонь, підвищення ефективності формоутворення різанням при забезпеченні високої точності та зменшенню затрат. Вперше теоретично і експериментально обґрунтовано застосування вібрацій з амплітудою в нанометричному діапазоні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кумабэ Д. Вибрационное резание / Пер. с яп. С.Л. Масленникова ; ред. Портнова И.И., Белова В.В. –М. : Машиностроение, 1985. – 423 с.

Подураев В.Н. Обработка резанием с вибрациями.-М.: Машиностроение,1970. – 350 с.

Бабичев А.П. и др. Физико-технологические основы методов обработки. Уч. пособие./ДГТУ. Изд. центр Ростов-на-Дону. 2003. – 315 с.

Лихтман В.И., Ребиндер П.А., Карпенко Г.В. Влияние поверхностно-активной среды на процессы деформации металлов. – М., Изд-во АН СССР, 1954. – 208 с.

Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества: Справочник / Под ред. А. А. Абрамзона. – Л.: Химия, 1979. – 566 с.

Ланге K.P. Поверхностно-активные вещества: синтез, свойства, анализ, применение; под науч. ред. Л.П. Зайченко. — СПб.: Профессия, 2004. — 240 стр., ил.