АНАЛІЗ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ ЩОДО ІНСТРУМЕНТІВ З ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ

Сергій Анатолійович Клименко

Анотація


При використанні інструментальних матеріалів з полікристалічних надтвердих матеріалів (ПНТМ) при різанні матеріалів практично неможливо виміряти температуру різання традиційними методами, завдяки своїй низькій електропровідності, внаслідок цього зростає роль теоретичних методів розрахунку температур різання і температурних полів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Сверхтвердые материалы. Получение и применение: в 6-ти т. (Под общей ред. Н. В. Новикова. ¬Т. 5: Обработка материалов лезвийным инструментом / С. А. Клименко, А. А. Виноградов, Ю. А. Муковоз и др. – К.: ИСМ им. В. Н. Бакуля, НПУ «АЛКОН» НАНУ, 2006. – 315 с.

Резников А.Н., Резников Л.А. Тепловые процессы в технологических системах. – М.: Машиностроение, 1984. – 286 с.

Даниелян А.М. Теплота и износ инструментов в процессе резания металлов. – М.: Машгиз, 1964.–274 с.

Резников А.Н. Теплофизика процессов механической обра-ботки материалов. – М.: Машиностроение. 1981.– 345 с.

Остафьев В.А. Расчет динамической прочности инструмента. – М.: Машиностроение. 1979.– 217 с.

Якимов О.В., Усов А.В. Теплофізика механічної обробки. – Одеса: Астропринт, 2000. – 256 с.

Силин С.С. Метод подобия при резании материалов. – М.: Машиностроение, 1972.– 157 с.

Аналітичне визначення температури різання в залежності від умов експлуатації різального інструменту / Т.Г. Івченко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: машинобудування і машинознавство. Випуск 95. – Донецьк: ДоНТУ, 2005.– 234 с.