РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ

Євгеній Олександрович Жерденко, Сергій Григорович Онищук, Катерина Сергіївна Сидорова, Володимир Іванович Тулупов

Анотація


В статті розглянуті можливості використання пакету “АЛГОРИТМ версія 2.5” для  оптимізації за критеріями продуктивності і собівартості обробки при виборі методу зміцнювальної обробки поверхонь деталей машин.


Повний текст:

PDF

Посилання


Одинцов О.Г. Упрочнение и отделка деталей методами поверхностного пластического деформирования : спра-вочник. – М. : Машиностроение, 1987. – 328 с.

Бойцов А.Г., Машков В.Н., Смоленцев В.А., Хворос¬тухин Л.А. Упрочнение деталей комбинированными методами : справочник. – М. : Машиностроение, 1991. – 144 с.

Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 1 / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1986. – 656с.