ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ ТЕРТЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ НАДТОНКИМ АБРАЗИВНИМ ОБРОБЛЕННЯМ

Анатолій Павлович Гавриш, Олег Анатолійович Гавриш, Тетяна Анатоліївна Роїк

Анотація


У статті наведено результати дослідження впливу режимів нового способу магніто-абразивної обробки нових високообертових композитних підшипників поліграфічних машин на основі нікелевого сплаву ЭИ 929 та міді ДН5М3КФ9, що містять тверде мастило CaF2, на їх зносостійкість. Показано, що застосування нового способу магніто-абразивної обробки забезпечило одержання високих параметрів якості робочих поверхонь підшипників, що сприяло підвищенню їх триботехнічних властивостей та скороченню часу припрацьовування деталей тертя у 8 разів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Роїк Т.А., Гавриш А.П., Гавриш О.А. Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобуду¬ванні : монографія. – К. : ЕКМО, 2010. – 212 с.

Патент України № 31545 МПК (2006), С22С33/02 Антифрикційний композиційний матеріал на основі нікелю / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, О.А. Гавриш, В.В. Холявко, Ю.Ю. Віцюк. Опубл. 10.04.08, Бюл. № 7.

Патент України № 40139 МПК(2009), C22C9/02, С22С9/00, С22С1/00, С22С1/04, С22С1/05 Антифрикційний композиційний матеріал / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, О.А. Гавриш, В.В. Холявко, Ю.Ю. Віцюк, О.О. Мельник, опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6.

Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю., Гавриш А.П., Мельник О.О., Зора Б.П., Дорфман І.Є. Комп’ютерне моделювання вибору оптимальних режимів пресування підшипникових матеріалів на основі відходів інструментальних сталей для поліграфічних машин // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2011. – Вип. 32. – С. 344–349.

Гавриш О.А., Роик Т.А., Гавриш А.П. Системные технологии финишной обработки деталей : монография. – К. : ВПК «Политехника», 2011. – 375 с.

Патент України № 48386 МПК(2009), G11B5/127 Спосіб фінішної абразивної обробки внутрішніх циліндричних поверхонь деталей з високолегованих магнітно-м´яких сплавів / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, П.О. Киричок, О.А. Гавриш, О.О. Мельник, Ю.Ю. Ві¬цюк, П.О. Губар, опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.

Гавриш А.П., Роїк Т.А., Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю. Залежність якості поверхонь високотемпературних підшипників ковзання на основі нікелю від методів магнітно-абразивної обробки // Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. праць. – Вип. 2. – Харків : НТУ «ХПІ», 2008. – С. 123–134.

Гавриш А.П., Роїк Т.А., Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю. Особливості фінішної обробки поверхонь підшипникових матеріалів на основі нікелю // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харків. – № 1/1 (37), 2009. – С. 10–13.

Гавриш А.П., Роїк Т.А., Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю. Особливості прецизійної доводки підшипників ковзання з композиційних матеріалів для вузлів тертя поліграфічних машин // Технологія і техніка друкарства. – Київ : НТУУ «КПІ» ВПІ, 2010. – № 1 (27). – С. 38–46.