ФОРМОУТВОРЕННЯ ЕНДОПРОТЕЗА КОЛІННОГО СУГЛОБА ЛЮДИНИ ЦИЛІНДРИЧНОЮ ФРЕЗОЮ НА ФРЕЗЕРНОМУ ВЕРСТАТІ З ЧПК

Юрій Володимирович Петраков, Василь Віталійович Писаренко

Анотація


Наведено математичну модель формоутворення складної 3D пове-рхні штучного колінного суглоба людини циліндричною фрезою на три-координатному фрезерному верстаті з ЧПК та розроблений модуль САМ системи автоматичної підготовки керуючої програми. Модуль автоматично розв’язує задачу формоутворення з урахуванням кінема-тичної схеми, форми інструменту, необхідної шорсткості поверхні де-талі і генерує файл управління для верстата з ЧПК.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сайт фирмы ANCA. Применение в медицине [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.anca.com.

5-ти координатный станок DMU 50 фирмы DECKEL MAHO [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.stankoexim.ru/index.php.

Петраков Ю.В. Нова концепція проектування 3D моделі ен-допротеза суглоба людини / Ю.В. Петраков, В.В. Писаренко, О.О. Розенберг // Вісник ЖДТУ. –2009. – № 4 (51). – C. 73–79.

Петраков Ю.В. Пути развития интегрированных CAD/CAM систем в машиностроении / Ю.В. Петраков // Сучасні техно-логії в машинобудуванні. – Харьків, 2009. – Вип. 3. – С. 160–167.

Кулик В.К. Прогрессивные процессы обработки фасонных поверхностей : монография / В.К. Кулик, Ю.В. Петраков, В.В. Иотов. – К. : Техника, 1987. – 187 с.

Петраков Ю.В. Визначення бездефектного режиму шліфування титанових сплавів / Ю.В. Петраков, В.В. Писаренко // Процеси механічної обробки в машинобудуванні : зб. наук. пр. – Житомир, 2011. – № 10. – С. 285–296.