ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ БАГАТОГРАННИХ НЕПЕРЕТОЧУВАНИХ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН

Дмитро Юрійович Джулій, Віктор Станіславович Майборода

Анотація


Досліджено вплив методу магнітно-абразивного оброблення на стійкість багатогранних непереточуваних твердосплавних пластинок. Встановлено, що застосування даного методу фінішного поліруючо-зміцнюючого оброблення дозволяє підвищити стійкість пластинок в 2,5–3 рази, що відбувається завдяки формуванню сприятливої мікрогеометрії робочих поверхонь та різальних кромок, їх форми округлення, підвищенню поверхневої твердості, формуванню сприятливого напруженого стану поверхневого шару під час магнітно-абразивного оброблення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ульяненко Н.В. Підвищення працездатності твердо-сплавного інструменту шляхом застосування магнітно-абразивного оброблення та нанесення зносостійких покриттів : дис. … канд. техн. наук / Н.В. Ульяненко. – К., 2006. – 160 с.

Майборода В.С. Вплив умов магнітно-абразивного оброблення в великих робочих зазорах кільцевого типу на якість багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин / В.С. Майборода, Д.Ю. Джулій // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. пр. – Краматорськ, 2011. – Вип. 28. – С. 48–55.

Майборода В.С. Магнитно-абразивная обработка многогран¬ных неперетачиваемых твердосплавных пластин в условиях больших рабочих зазоров / В.С. Майборода, Д.Ю. Джулий, Е.С. Клишта // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. пр. – Краматорськ, 2010. – Вип. 26. – С. 141–147.

Byelyaev O. Erhöhung der Leistungsfähigkiet von HSS-Spiralbohrern durch Einsatz der magnetabrasiven Bearbeitung. Dissertation Dr.-Ing. / O.Byelyaev. – Magdeburg, Germany, 2008. – 149 p.

Karpuschewski B. Magneto-Abrasive Machining for the Mechanical Preparation of High-Speed Steel Twist Drills / B.Karpuschewski, O.Byelyayev, V.S. Maiboroda // CIRP Annals – Manufacturing Technology. – 2009. – № 58. – Pр. 295–298.

Дюбнер Л.Г. Магнитно-абразивная обработка концевого режущего инструмента / Л.Г. Дюбнер, В.С. Майбо¬рода, А.А. Ивановский // Вестник Национального технического университета Украины “КПИ” / Машиностроение. – 2003. – Вып. 44. – С. 107–108.

Барон Ю.М. Магнитно-абразивная и магнитная обработка изделий и режущих инструментов / Ю.М. Барон. – Л. : Машиностроение, 1986. – 176 с.

Магнитно-абразивная обработка многогранных неперета-чиваемых твердосплавных пластин в условиях больших рабочих зазоров. Влияние условий базирования режущих пластин в рабочих зонах на эффективность процесса обработки / В.С. Майборода, Д.Ю. Джулий, Б.М. Фесюн и др. // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Машинобудування і машинознавство. – Донецьк : ДонНТУ, 2009. – Вип. 6 (154). – С. 157–165.

Майборода В.С. Основи створення i використання порошкового магнітно-абразивного інструменту для фінішної обробки фасонних поверхонь : дис. … докт. техн. наук / В.С. Майборода. – К., 2001. – 404 с.

Оликер В.Е. Порошки для магнитно-абразивной обработки и износостойких покрытий / В.Е. Оликер. – М. : Металлургия, 1990. – 176 с.

Maiboroda V. Schneidkantenmikrogestalt von Hartmetall-wendeschneidplatten bei der Magnetabrasiven Bearbeitung / V.Maiboroda, D.Dzhulii, O.Byelyayev // In FORUM Schneidwerkzeug- und Schleiftechnik, September 2012, Nr. 3, ISSN 2191-1347. – S. 84–91.

Джулій Д.Ю. Вплив умов магнітно-абразивного оброблення на радіус округлення різальних кромок, поверхневу твердість та шорсткість робочих поверхонь багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин / Д.Ю. Джулій, В.С. Майборода, І.В. Ткачук // Вісник СевНТУ / Машиноприладобудування та транспорт. – 2012. – Вип. 128. – С. 67–71.

Внуков Ю.М. Зношування і стійкість різальних лезових інструментів : навч. посібник / Ю.М. Внуков, В.О. Залога. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 243 с.

Tikal Franz (Hrsg.) In Zusammenarbeit mit R.Bienemann und L.Heckmann : Schneidkantenpräparation-Ziele, Verfahren und Messmethoden / Tikal Franz (Hrsg.). – Kassel university press GmbH, Kassel, 2009. – 193 s.