РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ КОМБІНОВАНОЇ ТОРЦЕВОЇ ФРЕЗИ ДЛЯ ОДНОЧАСНОЇ ОБРОБКИ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ

Георгій Миколайович Виговський, Олексій Андрійович Громовий, Володимир Володимирович Ковальов, Олексій Володимирович Мельник

Анотація


Робота присвячена аналізу переваг комбінованих інструментів, розробці та оптимізації конструкції торцевої фрези для одночасної обробки паралельних плоских поверхонь деталей.


Повний текст:

PDF

Посилання


Граница В.А. Применение комбинированного инстру¬мента на многоцелевых станках / В.А. Граница, В.Е. Карпусь // Мир техники и технологий. – 2003. – № 5. – С. 36–37.

Жарликов Н.В. Комбинированный металлорежущий инструмент / Н.В. Жарликов. – М. : Машиностроение, 1961.

Свиринський Р.М. Чистова обробка площин чавунних деталей фрезами з ельбору–Р / Р.М. Свиринський // Станки і інструмент. – 1976. – № 9. – С. 18–20.

Боровский Г.В. Гамма торцовых фрез для автоматизированного оборудования / Г.В. Боровський, Е.А. Филиппова, С.К. Беляев // Станки и инструмент. – 1989. – № 9. – С. 20–23.

Мельничук П.П. Дослідження процесу фінішної обробки плоских поверхонь деталей торцевою фрезою з комбінованою схемою різання та вигладжування / П.П. Мельничук, Г.М. Виговський, В.Ю. Лоєв // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2004. – № 1(28). –С. 44–53.

Виговський Г.М. Розрахунок сил різання при обробці деталей ступінчастими торцевими фрезами косокутного різання / Г.М. Виговський, П.П. Мельничук, О.А. Громовий // Вісник ЖІТІ / Технічні науки. – 1999. – № 11. – С. 56–66.

А. с. 804236 СССР, МКІ В 23 С 5/06. Торцовая ступенчатая фреза / И.А. Ординарцев, В.В. Филиппов, Г.Л. Хает и В.С. Гузенко (СССР). – № 2610618/25-08 ; Заявл. 04.05.78 ; Опуб. 15.02.81, Бюл. № 6. – 2с.

А.с. 837608 СССР, МКІ В 23 С 5/06. Торцовая ступенчатая фреза / В.И. Баранчиков (СССР). – № 2829391/25-08 ; Заявл. 18.10.79 ; Опубл. 15.06.81, Бюл. № 22. – 2 с.

Виговський Г.М. Існуючі конструкції комбінованих лезових інструментів. Їх класифікація / Г.М. Вигов¬ський, О.А. Громовий, О.В. Мельник // Процеси механічної обробки в машинобудуванні : зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 3. – С. 246–258.

Виговський Г.М. Коливання сил різання при обробці деталей торцевими ступінчастими фрезами / Г.М. Виго¬вський // Вісник ЖІТІ / Технічні науки. – 1998. – № 9. – С. 28–32.

Сенькин Е.Н. Конструкции и эксплуатация фрез, оснащенных композитами / Е.Н. Сенькин, Г.В. Филип¬пов, А.В. Колядин. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1988. – 63 с. : ил.

Бушля В.М. Моделювання миттєвих значень сил різання при глибинному торцевому фрезеруванні інструментом, оснащеним надтвердими матеріалами / В.М. Бушля, Г.М. Виговський // Процеси механічної обробки в машино¬будуванні : зб. наук. пр. – 2005. – Вип. 1. – С. 20–31.

Виговський. Г.М. Моделювання обробки деталі типу салазок двоступінчастою комбінованою торцевою фрезою / Г.М. Виговський, О.А. Громовий, О.В. Мельник // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2005. – № 4(35). – С. 14–22.