ЕФЕКТИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСАХ ЕЛЕКТРОШЛІФУВАННЯ, ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇХ УТВОРЕННЯ ЗА УМОВ НЕЯВНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ АБО ЕЛЕКТРИЗАЦІЇ ПРИ ОБРОБЦІ

Валерій Іванович Лаврієнко, Олександр Анатолійович Дєвицький, Олег Олегович Пасічний, Лариса Анатоліївна Проц

Анотація


Досліджено ефекти, що супроводжують процес електрошліфування кругами з НТМ. Розглянуто кінетику катодних процесів, елементний склад і характеристики катодних плівок. Визначено позитивну роль цих плівок та вплив на зміну перебігу фрикційних процесів у зоні шліфування, а також можливості їх формування внаслідок електрохімічної гетерогенності зв’язки кругів з НТМ та утворення за умов неявної поляризації. Розглянуто вплив електризації в процесі шліфування на фрикційні процеси в зоні контакту інструменту з деталлю.


Ключові слова


електрошліфування; круги з НТМ; кінетика катодних процесів; електризація

Повний текст:

PDF

Посилання


Фадеев Г.Н. Пятая вертикаль: элементы V группы периодической системы Менделеева / Г.Н. Фадеев. – М. : Просвещение, 1985. – 191 с.

Беззубенко Н.К. Процессы алмазно-искрового шлифования / Н.К. Беззубенко // Резание и инструмент. – 1981. – Вып. 26. – С. 39–42.

Лавриненко В.И. Электрошлифование инструменталь¬ных материалов / В.И. Лавриненко. – К. : Наук. думка. – 1993. – 155 с.

Седыкин Ф.В. Размерная электрохимическая обработка деталей машин / Ф.В. Седыкин. – М. : Машиностроение, 1976. – 302 с.

Лавриненко В.И. Катодные пленки при электро¬химическом шлифовании кругами из СТМ / В.И. Лавринено // Сверхтвердые материалы. – 1996. – № 2. – С. 56–61.

Лавріненко В.І. Електричні явища в процесах механічної обробки, їх взаємозв’язок з продуктивністю та енергоємністю оброблювання та способи ефективного застосування цих явищ / В.І. Лавріненко, О.А. Дєвицький, Б.В. Ситник // Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнар. зб. наук. пр. – Донецьк, 2009 – С. 122–126.

Дєвицький О.А. Дослідження електризації при абразивній обробці кругами з НТМ із включеннями та покриттям / О.А. Дєвицький // Тези доповідей до Х Всеукр. молодіжної наук.-техн. конф. «Машинобу¬дування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». – Суми, 2010. – С. 42–44.