СИЛОВЕ ПОЛЕ ПРИ ТОНКОМУ КУБОНІТОВОМУ ШЛІФУВАННІ ДЕТАЛЕЙ ТЕРТЯ З НОВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ СПЛАВІВ ДЛЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ТЕХНІКИ

Олег Анатолійович Гавриш, Анатолій Павлович Гавриш, Петро Олексійович Киричко, Тетяна Анатоліївна Роїк, Юлія Юліївна Віцюк

Анотація


Наведено результати дослідження впливу на складові сил різання тонкого кубонітового шліфування деталей тертя з нових композиційних матеріалів, створених на базі шліфувальних відходів інструментальних сталей 86Х6НФТ, 4ХМНФС та 5Х3В3МФС для важких умов роботи друкарської техніки. Встановлено закономірності впливу режимних факторів шліфування, типу кубоніту, зернистості та матеріалу зв’язки кубонітового кругу на механізм формування складових сил різання на різальній кромці кубонітового зерна у зоні різання матеріалу. Визначено основні залежності оброблення нових високошвидкісних композитних сплавів від режимів процесу кубонітового шліфування (швидкості обертання, поздовжньої подачі, швидкості обертання кубонітового кругу) та зернистості кубонітових зерен в інструменті. Розроблено рекомендації з вибору кубонітових кругів і режимів різання для промисловості, що забезпечують якість поверхонь тертя високошвидкісних підшипників ковзання для друкарської техніки.


Ключові слова


кубонітове шліфування; високошвидкісні композитні сплави; друкарська техніка

Повний текст:

PDF

Посилання


Патент України № 60522, МПК С22С33/02 (2006.01). Підшипниковий композиційний матеріал на основі інструментальної сталі / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок, О.А. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк, О.О. Мельник, Опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.

Патент України № 30377 МПК (2006), С22С33/02 Порошковий антифрикційний матеріал на основі швидкорізальної сталі / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, В.В. Холявко, Б.П. Зора, опубл. 25.02.08, Бюл. № 4.

Нові технології фінішного оброблення композиційних підшипників ковзання для жорстких умов експлуатації : монографія / А.П. Гавриш, О.О. Мельник, Т.А. Роїк та ін. - К. : НТУУ „КПІ”, 2012. – 196 с.

Принципи одержання композиційних зносостійких матеріалів на основі відходів інструментального виробництва / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок та ін. // Прогрессивные технологии и системы машиностроения : междунар. сб. науч. тр. – Донецк : ДонНТУ, 2012. – Вып. 1, 2 (43). – С. 261– 265.

Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк та ін. // Технологія і техніка друкарства. – № 3. – 2012. – C. 65– 77.

Гавриш А.П. Алмазно-абразивна обробка магнітних матеріалів : монографія / А.П. Гаврик, П.П. Мельничук. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 552 с.

Силове поле при тонкому абразивному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних сплавів для друкарської техніки / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк та ін. // Прогрессивные технологии и системы машиностроения : междунар. сб. научн. тр. – Донецк : Дон НТУ, 2013. – Вып. 1, 2 (45). – С. 85–90.

Аналіз параметрів якості поверхонь підшипників ковзання з композиційних сплавів для друкарських машин при абразивному шліфуванні / / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк та ін. // Наукові вісті Національного технічного університету Україи «КПІ». – № 1. – 2013. – С. 63–67.

Вплив складу інструменту та режимів тонкого кубонітового шліфування на шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, П.О. Киричок та ін. // Національний технічний університет України «КПІ». – № 5. – 2013. – С. 66–73.

Дослідження температур при тонкому абразивному шліфуванні деталей з композитів на основі відходів інструментальних сталей / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк та ін. // Вісник Тернопільського національного університету. – № 1 (69). – 2013. – С. 125–130.

Абразивная и кубонитовая обработка материалов : справочник / Под. ред. А.Н. Резникова. – М. : Машиностроение, 1977. – 391 с.

Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов : учебник / Е.Н. Маслов. – М. : Машиностроение, 1974. – 320 с.

Сверхтвердые материалы. Получение и применение : монография. в 6 т. / Под общ. ред. Н.В. Новикова. – К. : ИСМ им. В.Н. Бакуля, ИПЦ «АЛКОН» НАНУ. – Т. 6 :Алазно-абразивный инструмент в технологиях обработки / Под ред. А.А. Шепелева. – 340 с.

Рабочие процессы высоких технологий в машиностроении : учебн. пособие / Под ред. А.И. Грабченко. – Харьков : ХГПУ, 1999. – 436 с.

Основи теорії різання матеріалів : підручник / М.П. Мазур, Ю.Ю. Внуков, В.Л. Добро скок ; за заг. ред. М.П. Мазура. – Львів : Новий світ, 2010. – 422 с.