ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРАЦІЙ ПРИ НЕРІВНОМІРНОМУ ТОЧІННІ

Володимир Євгенович Юмашев, Олег Анатолійович Степчин

Анотація


Наведено результати експериментальних досліджень вібрацій при точінні ексцентричної поверхні різцями з різними головними кутами в плані. Надано рекомендації з оптимальних режимів різання для зменшення вібрацій. Зазначено, що результати експериментів не збігаються з результатами, наведеними в науковій літературі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Чернышев Е.А. Развитие представлений о вибрациях при резании / Е.А. Чернышев // Научный вестник ДГМА. – 2010. – № 1. – С. 223–229.

Каширин А.И. Исследование вибраций при резании металлов / А.И. Каширин. – М. ; Ленінград : АН СССР, 1944. – 134 с.

Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов / В.Ф. Бобров. – М. : Машиностроение, 1975. – 344 с.

Ильницкий И.И. Колебания в металлорежущих станках и пути их устранения / И.И. Ильницкий. – М. ; Свердловськ : Машгиз, 1958. – 144 с.

Кудинов В.А. Динамика станков / В.А. Кудинов. – М. : Машиностроение, 1978. – 200 с.

Эльясберг М.Е. Автоколебания металлорежущих станков: теория и практика / М.Е. Эльясберг. – Спб. : ОКБС, 1993. – 180 с.

Филоненко С.Н. Резание металлов / С.Н. Филоненко. – М. : Машгиз, 1963. – 211 с.

Струтинський В.Б. Математичне моделювання металорізальних верстатів : монографія / В.Б. Струтинській, П.П. Мельничук. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 570 с.