ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОДАЧІ І ДІАМЕТРА СВЕРДЛА НА ОСЬОВЕ ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ ПРИ СВЕРДЛІННІ ТА ВІДНОВЛЕННІ ОТВОРІВ ІЗ СИЛУМІНІВ

Марія Іванівна Клендій, Володимир Миколайович Клендій, Роман Васильович Хорошун

Анотація


Проаналізований сучасний стан розвитку машинобуду­вання в умовах ринкової економіки. В роботі проведено дослідження технологічних операцій на виробництві, які показали, що частка основних операцій виконується на свердлильних верстатах. При ремонтних роботах на свердління припадає 59 %. Також в роботі проведено дослідження впливу подачі і діаметра свердла на осьове зусилля при свердлінні силуміну і на їх основі одержана експериментальна залежність для визначення осьового зусилля при свердлінні алюмінію.

Ключові слова


свердління; подача; осьове зусилля

Повний текст:

PDF

Посилання


Нагорняк С.Г., Обработка отверстий большого диаметра инструментами с адаптивной кинематичесской связъю / С.Г. Нагорняк, И.В. Луцив // Технология и организация производства. – 1987. – № 4. – С. 27–29.

Косилова А.Г. Справочник технолога-машиностроителя : в 2 т. / А.Г. Косилова, Р.К. Мещеряков. – М. : Машиностроение, 1995. – Т. 2. – 1985. – 495 с.

Ящерицын П.И. Основы резания материалов и режущий инструмент / П.И. Ящерицын, Л.М. Еременко, Н.И. Жигалко. – Мн. : Выщ. школа, 1981. – 560 с.

Анурьев В.И. Справочник конструктора-машино¬строителя. Т. II / В.И. Анурьев. – М. : Машиностроение, 1973. – 576 с.

Вульф А.М. Резание металлов / А.М. Вульф. – Л. : Машиностроение, 1973. – 319–320 с.

Зеленцов В.В. Влияние жесткости настольно-сверлильных станков на точность обработки отверстий / В.В. Зеленців // Металлорежущие станки. – К. : Техника, 1978. – № 6. – 50–54 с.

Прогрессивные технологические процессы в автостроении : Механическая обработка, сборка / под ред. проф. С.М. Степашкина. – М. : Машиностроение, 1980. – 208 с.