ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІБРОАБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ СКЛАДНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ ІЗ НАКЛАДАННЯМ СКЛАДНОПРОСТОРОВОГО ВІБРОНАВАНТАЖЕННЯ

Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Олександр Дмитрович Манжілевський

Анотація


Дана стаття присвячена експериментальному порівнянню ефективності віброабразивної обробки деталей складної конфігурації на установці з гідроімпульсним приводом, що створює складнопросторове вібраційне навантаження, порівняно з віброабразивною обробкою на вібраційному обладнані з накладанням одновісного вібронавантаження


Повний текст:

PDF

Посилання


Іскович-Лотоцький Р.Д. Основи теорії розрахунку та розробка процесів і обладнання для віброударного пресування : монографія / Р.Д. Іскович-Лотоцький. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. – 338 с.

. Гідроімпульсний привод установки для віброабразивної обробки деталей складної конфігурації : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Манжілевський Олександр Дмитрович. – ВНТУ, 2013. – 196 с.

Іскович-Лотоцький Р.Д. Сучасне обладнання для віброабразивної обробки деталей складної конфігурації / Р.Д. Іскович-Лотоцький, Ю.В. Булига, О.Д. Манжі¬левський // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк, 2011. – № 31. – С. 134–138.

Іскович-Лотоцький Р.Д. Спеціальний верстат для

віброабразивної обробки деталей складної конфігурації / Р.Д. Іскович-Лотоцький, Ю.В. Булига, О.Д. Ман¬жілевський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 6(87). – С. 86–89.

Іскович-Лотоцький Р.Д. Використання елементів паралельної кінематики в установках для віброабразивної обробки виробів складної форми / Р.Д. Іскович-Лотоцький, Ю.В. Булига, О.Д. Манжі¬левський // Вібрації в техніці та технологіях. – 2009. – № 3(55). – С. 66–68.