ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВІБРАЦІЙНО- ВІДЦЕНТРОВОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ

Богдан Матвійович Гевко, Олег Леонтійович Ляшук, Олександр Михайлович Кондратюк

Анотація


Проведемо аналіз процесу вібраційно-відцентрової обробки. За допомогою математичного моделювання технологічного процесу визначимо оптимальні його параметри. Виявлено зв’язок параметрів вібраційно-відцентрового процесу з режимами обробки

Ключові слова


вібраційно-відцентровий процес; продуктивність процесу; якість поверхні

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабичев А.П. Основы вибрационной технологи / А.П. Бабичев. – Ростов н/Д., 1993. – 97 с.

Кондратюк О.М. Аналіз циркуляції робочого середовища при вібраційно-відцентровій обробці деталей / О.М. Кондратюк, І.В. Ромейко // Вісник НУВГП. – Вип. 2(3). – Рівне, 2006. – С. 253–271.

Кондратюк О.М. Оптимізація технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей / О.М. Кондра¬тюк, Л.С. Серілко // Вібрації в техніці та технологіях. – Вінниця, 2011. – № 1(61). – С. 87–93.

Кондратюк О.М. Експериментальні дослідження вібраційно-відцентрового методу, як фінішної обробки деталей при ремонті меліоративної техніки / О.М. Кондратюк // Вісник НУВГП : зб. наук. пр. – Вип. 3(47). – Рівне, 2009. – С. 368–376.

Спиридонов А.А. Планирование эксперимента при иссле¬довании технологических процессов / А.А. Спиридонов. – М. : Машиностроение, 1981. – 183 с.