ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ФРИКЦІЙНИХ ПАР СТВОРЕННЯМ ГРАДІЄНТНИХ СТРУКТУР МЕТАЛІЧНИХ СПЛАВІВ

Михайло Вікторович Бобер, Володимир Михайлович Волкогон, Віктор Степанович Антонюк

Анотація


Представлено результати досліджень впливу технологічних режимів процесу електроіскрової обробки металевих поверхонь на характер формування топографії та структуру поверхневого шару. Визначено параметри топографії зміцненої поверхні з градієнтною структурою на основі металічних сплавів отриманої під впливом імпульсного електричного розряду великої потужності. Запропоновано методологію зміцнення важконавантажених фрикційних пар, яка полягає у формуванні дією імпульсного електричного розряду визначеної топографії модифікованого поверхневого шару дискретного типу, з урахуванням його фізико-механічних характеристик.


Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк В.С. Новое в формировании упрочняющих покрытий фрикционных поверхностей / В.С. Антонюк, М.С. Дигам // Сучасне машинобудування. – № 1. – К., 1999. – С. 105–110.

Самсонов Г.В. Применение электроискрового легирования металлических поверхностей для их упрочнения : тезисы докладов / Г.В. Самсонов, А.Д. Верхотуров, Е.А. Зайцев. – К. : Наукова думка.

Верхотуров А.Д. Физико-химические основы процесса электроискрового легирования металлических поверхностей / А.Д. Верхотуров. – Владивосток : Дальнаука, 1992. – 175 с.

Упрочнение поверхности металлов покрытиями дискретной структуры с повышенной адгезионной и когезионной стойкостью / Б.А. Ляшенко, Ю.А. Кузема, М.С. Дигам и др. – К. : ИПП АН УССР, 1984. – 57 с.

Упрочнение поверхностей деталей машин комбиниро¬ванными способами / А.Г. Бойцов, В.Н. Машков, В.Н. Смоленцев и др. – М. : Машиностроение, 1991. – 144 с.

Антонюк В.С. Оптимальное конструирование износо¬стойких инструментальных покритий / В.С. Антонюк // Зб. наук. пр. Нац. тех. ун-ту “Харьківський політехнічний університет”. – Харків, 2002. – Вип. 1(5). – С. 25–31.

Волкогон В.М. Формирование упрочняющих покрытий под действием мощного электрического разряда / В.М. Волкогон, С.К. Аврамчук, Е.В. Стрелец // Матер. V Междунар. науч.-техн. конф. «Инженерия поверхности и реновация изделий». – К. : АТМ Украины, 2005. – С. 48–51.

Волкогон В.М. Влияние материала электрода на структуру и свойства поверхностного слоя сталей после воздействия импульсного электрического разряда большой мощности / В.М. Волкогон, С.К. Аврамчук, М.В. Бобер и др. // Матер. VII Междунар. науч.-техн. конф. «Инженерия поверхности и реновация изделий». – К. : АТМ Украины, 2007. – С. 33–38.