Фінансування журналу

Видавець

Збірник наукових праць "Процеси механічної обробки в машинобудуванні" видається за кошти університету.

Друкування статей для штатних співробітників університету, членів редколегії, аспірантів, докторантів та студентів ЖДТУ безкоштовне. Для авторів, які не є співробітниками університету, ціна однієї журнальної сторінки встановлюється, виходячи з кошторису кожного примірника. Оплата за друкування статті може змінюватись залежно від зміни вартості видання журналу. В оплату за друкування статті включені витрати на редакційну підготовку статті, друкування та розсилання журналу згідно з обов’язковими переліками. Повідомлення про суму та термін оплати надсилається авторам після одержання позитивної рецензії на статтю та її редагування. Після підтвердження того, що стаття прийнята до друку, автору повідомляються реквізити для оплати. Автори здійснюють оплату, перераховуючи кошти на розрахунковий рахунок університету з обов’язковою поміткою “за публікацію наукової статті”. Копія документа про оплату надсилається (передається) у редакційний відділ університету. Статті, прийняті до друку в межах договорів про співпрацю між вузами, визначаються за окремим реєстром за підписом ректора або першого проректора.

Житомирський державний технологічний університет