Історія журналу

Збірник наукових праць "Процеси механічної обробки в машинобудуванні" затверджений як наукове видання, в якому можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

 

Редакційна колегія:

 

Головний редактор – д.т.н., проф. Мельничук П.П., ректор Житомирського державного технологічного університету

Вчениий секретар – к.т.н., доц. Лоєв В.Ю., Житомирського державного технологічного університету

 

Члени редколегії:

Верезуб М.В. – д.т.н., проф., Харківський національний технічний університет „ХПІ”

Виноградов О.О. – д.т.н., с.н.с., Житомирський державний технологічний університет

Внуков Ю.М. – д.т.н., проф., Запорізький національний технічний університет

Гавриш А.П. – д.т.н., проф., Київський національний технічний університет „КПІ”

Гевко Б.М. – д.т.н., проф., Тернопільський державний технічний університет

Грабар І.Г. – д.т.н., проф., Житомирський державний технологічний університет

Грабченко А.І. – д.т.н., проф., Харківський національний технічний університет „ХПІ”

Карюк Г.Г. – д.т.н., проф.,  Житомирський державний технологічний університет

Клименко С.А. – д.т.н., проф., Інститут надтвердих матеріалів ім. В.Н. Бакуля НАН України

Ковальов В.Д. – д.т.н., проф., Донбаська державна технічна академія

  Мазур М.П. – д.т.н., проф., Хмельницький національний університет

  Марчук В.І. – д.т.н., проф., Луцький національний технічний університет

  Москвін П.П. - д.т.н., проф.,  Житомирський державний технологічний університет

  Петраков Ю.В. – д.т.н., проф., Київський національний технічний університет „КПІ”

  Петрина Ю.Д. – д.т.н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет

  Полонський Л.Г. – д.т.н., проф., Житомирський державний технологічний університет

  Равська Н.С. – д.т.н., проф., Київський національний технічний університет „КПІ”

  Струтинський В.Б. – д.т.н., проф., Київський національний технічний університет ”КПІ”

Якубов Ф.Я. – д.т.н., проф., Кримський техніко-педагогічний університет